Sliten, mye stress og uro, grubling, tankekjør, problemer og vanskelige følelser?

Ønsker du mer vitalitet og glede i livet ditt?

Onlinekurset "Livskompass, ACT - håndtere stress" er nå åpent for påmelding.
Dørene er åpne fra mandag 22/2-fredag 26/2.

Velkommen!

Hvor er du om 3 måneder?
Er du fornøyd med livet ditt slik det er nå, eller ønsker du en forandring?

Meld meg på

Livskompass, ACT- håndtere stress og fremme helse

Stress er i dag en vanlig årsak til at mange sliter psykisk. Dette kurset bruker verktøy fra ACT (Aksept og forpliktelsesterapi) og passer for deg som vil investere i egen helse, og ha en positiv forandring, i ditt eget liv. Du vil også ha stor nytte av det hvis du jobber med mennesker som opplever stress og vanskelige situasjoner.

Spørsmål vi kommer til å jobbe med er for eksempel:


 • Hva synes jeg er viktig, og hva skal mitt liv stå for?
 • Hva vil jeg skal finnes i mitt liv, på ulike områder i livet?

 • Hvordan kan vi forholde oss til det stresset som er uunngåelig i vårt liv?

 • Hva bør vi akseptere, og hva kan vi forandre?
  Hva er stress, og hva skjer i kroppen når vi er stresset?

 • Hvordan kan vi forhindre depresjon og utbrenthet?

For hver samling vil du bli oppfordret til å ta i bruk de strategiene som du har lært deg, i ditt dagligliv, og ta steg i retning av det livet du vil leve.Kurset består av 4 deler:

 • Modul 1, Tirsdag 9/3 kl 18-21
  Her får du vite mer om hva stress er, og når det kan være en risiko for egen helse, enten det er i arbeid og utdanning, i relasjoner, helse, eller indre tanker og følelser. Du får lære praktiske øvelser som hjelper deg å takle ulike typer stress.
 • Modul 2 dato Tirsdag 23/3 kl.18-21
  Her får du lære om ulike områder i livet ditt som har betydning for helse og velvære, og du får lære hvordan du kan få mer balanse og større handlingsrom på de ulike områdene. Vi ser også på hva som hindrer deg, og du får lære om hvordan språk, tanker og følelser påvirker oss, og hva vi kan gjøre med det.
 • Modul 3 Tirsdag Tirsdag 6/4 kl.18-21
  Denne modulen handler om det å leve det livet du ønsker å leve. Du får konkret, praktisk hjelp til å identifisere hva som er meningsfullt for deg, og som kan øke din psykologiske fleksibilitet, helse og velvære.
 • Modul 4 Tirsdag 20/4 kl.18-21
  I denne siste modulen er det spesielt fokus på kommunikasjon, og praktiske øvelser som vil gi deg hjelp til å utvikle gode, og trygge relasjoner med de du bryr deg om.

Ps. Er det noen av datoene som ikke passer for deg?
Fortvil ikke, du kan få opptak av samlingene og du får tilgang til alt materiale som blir brukt i kurset.

Du trenger ikke gå hele veien alene

Bli med på kurset "Livskompass, Act-håndtere stress", og lær nye strategier for hvordan du kan forholde deg til vanskelige situasjoner, følelser og tanker med aksept og forandring. Kurset blir holdt som en gruppe, med max 10 personer denne gangen, for at du skal oppleve det trygt og få den oppfølgingen du trenger og oppnå den endringen du ønsker.

Hvor mange timer består kurset av?

Kurset består av 12 timer tilsammen. Det blir holdt som 4 gruppemøter på zoom, med 3 timer hver. Det vil bestå av teori og praktiske øvelser.

Du får:

alle Powerpoint presentasjoner,

guidede øvelser og filmer.

Lukket facebookgruppe hvis ønskelig.

Hva koster det?

Pris: kr. 4650,- for hele kurset.

Alternativt:
kr. 2400 x 2, totalt 4800,-

Hvilket alternativ du velger avtales når du har meldt deg på,

Vil du bestille kurset til din skole, eller arbeidsplass?

Kurset "Livskompass, Act-håndtere stress" har vist svært gode resultater med tanke på stress hos unge i skolen, og på arbeidsplasser.

Grupper kan holdes med ca 10-30 deltagere.

Send melding til kontakt@himact.no for mer informasjon og tilbud.

Om ACT (Aksept og forpliktelsesterapi)

Navnet forteller noe om hva det står for. I ACT er det viktig å åpne opp for, akseptere, det normale i at livet kan være smertefullt og vondt. Samtidig får du verktøy og støtte som gjør at dette skal oppleves trygt for deg, og hjelp til å finne veien videre mot den personen og det livet du ønsker å leve.

Kurset kan også bestilles av skoler og arbeidsplasser. Send mail til kontakt@himact.no for mer informasjon og tilbud.


Meld meg på

Hva sier tidligere kursdeltagere?

Kvinne (50): Jeg har fått nye perspektiv på hva jeg må akseptere og hva jeg kan gjøre noe med privat og på jobb

Etter at jeg har deltatt på kurset Act takle stress, har jeg blitt mer bevisst på hva jeg må jobbe med å akseptere, og hva jeg kan gjøre noe med. Det har hjulpet meg både privat og på jobb. Jeg har blitt bevisst på hva som er nyttige og mindre nyttige tanker og forventninger, og legger mer merke til små ting i hverdagen min.

Kvinne (52). Jeg kan anbefale kurset "Act, takle stress" på det varmeste.

I en tid der jeg har gått gjennom vanskelige ting, har verktøyene i Act hjulpet meg til å bli mer på bevisst på tanker og følelser, og hjelp til å forholde meg til de. Jeg opplever det lettere å være tilstede i nuet, og kan anbefale kurset "Act-takle stress på det varmeste.

Mann (58): Et veldig lærerikt kurs! Gode øvelser, god kommunikasjon og behagelig instruksjon gitt av en kunnskapsrik kursleder! Anbefales på det varmeste!"

Kvinne (50): Jeg kan anbefale kurs hos Monica, og kurset oppleves seriøst og trygt. I etterkant av kurset opplever jeg det lettere å mestre vanskelige følelser, og har fått mer fred.

Hvorfor tilbyr jeg dette kurset?

Hei, jeg er Monica.
Jeg jobber med å hjelpe folk å takle stress og styrke egen helse.

Etter å ha jobbet i skole- og helsevesen i mange år, og gjennom personlige erfaringer, har jeg lært mye om det som kan styrke motstandskraft i møte med livets utfordringer. Jeg har derfor valgt å bli grunder for Himact, og dele praktiske verktøy som kan hjelpe når en møter stress og vanskelige situasjoner i livet.
For å styrke helse og velvære mener jeg det er viktig med en helhetlig tilnærming der både fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov er inkludert. Himact betyr derfor Integrert helse, mestring og mening. Aksept og forpliktelsestrening/terapi (ACT) er en psykologisk modell som kan bidra, og kurset fra Livskompasset passer godt som et redskap til dette. Jeg har valgt kurset fordi det er kvalitetsikret og har gjennomgående vist å ha en positiv virkning hos de som har gjennomgått det.

Du er hjertelig velkommen til å bli med!

Monica Elisabeth Ramsøy
Master helsefremmende arbeid og helsepsykologi